نشست هیئت مدیره و شورای سازمان قطار شهری کرمانشاه با موضوع بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه و راهکارهای تسریع در اجرا، امروز چهارشنبه به ریاست هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه در محل سالن جلسات حوزه استاندار، استانداری کرمانشاه برگزار شد.

استاندار کرمانشاه بر تسریع در اجرای این پروژه تاکید کرد و گفت: تسریع در اجرای پروژه قطار شهری از اولویت های عمران شهری در مرکز استان است.

وی از تزریق اعتبارات جدید به این پروژه خبر داد و تصریح کرد: مردم شریف کرمانشاه در سال آتی شاهد تزریق اعتبارات بیشتر به این پروژه خواهند بود.