به گزارش: روابط عمومی ورزش و جوانان شهر کرمانشاه

افتخاری دیگر برای ورزش کرمانشاه

رستمی به عنوان نماینده مربیان فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران در  سمینار سالانه فدراسیون جهانی جودو به کشور آذربایجان سفر کرد.

این دوره ویژه نمایندگان داوری و مربیگری کشورهای جهان بود که از تاریخ ۵ تا ۸ ژانویه ۲۰۱۷ در شهر باکو جمهوری آذربایجان برگزار شد.

وی به عنوان نماینده مربیان جودو کشور به همراه علی محمد عزیزی نماینده داوران کشور در این دوره شرکت کرد که امشب به ایران باز گشت.

فدراسیون جودو مقرر داشته از وجود دو نماینده ایران جهت انتقال تغییرات قوانین داوری در سطح کشور استفاده کند .