سردار امان اللهی فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در مراسم امضای این توافق نامه ضمن تاکید بر همکاری نیروی انتظامی با شهرداری گفت: به منظور  ایجاد امنیت در جامعه همکاری تمامی ارگان ها به ویژه سیستم مدیریت شهری لازم است.

وی با بیان اینکه نظم و امنیت یک محصول اجتماعی است، افزود: خوشبختانه همکاری خوبی بین نیروی انتظامی و شهرداری کرمانشاه برقرار است.

وی ضمن تاکید بر حفظ اقتدار سازمان همراه با رأفت اسلامی، بیان کرد: امروز سرمایه اجتماعی در سایه مردم داری به وجود می‌آید و مشارکت ارگان‌ها، سازمان‌ها و عموم مردم تاثیر بسزایی در ارتقاء احساس امنیت اجتماعی بین شهروندان دارد و همکاری و همراهی شهروندان در بحث پیشگیری، نقش مؤثری در کاهش وقوع جرایم داشته و شهروندان نیز باید در این مقوله مهم، پلیس را یاری کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه نیروی انتظامی در تولید امنیت اجتماعی به عنوان پیشانی نظام اسلامی عمل می‌کند، تاکید کرد: همکاری دستگاه‌ها، ارگان‌های دولتی و سمن ها با نیروی انتظامی باعث بالا رفتن اعتماد عمومی، تبیین رویکردهای اجتماعی پلیس جامعه محور، اصلاح باورهای غلط و همکاری و همراهی بیشتر آحاد مردم با پلیس خواهد شد.

احصا جرایم اجتماعی در نقاط مختلف شهر، برگزاری جلسات شورای پیشگیری از حوادث و آسیب‌های اجتماعی، ارائه آموزش‌های لازم به اقشار مختلف و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک از مفاد ذکر شده در این توافق‌نامه است.