محمدرضا حبیبی درباره تفکیک در دانشگاه جنسیتی در دانشگاه آزاد کرمانشاه از در ورودی دانشگاه  تا ساختمان اصلی به بهانه تامین امنیت دانشجویان، گفت: به دلیل ساختار معماری دانشگاه و ازدحامی که در ورودی اصلی دانشگاه و میدان مقابل آن رخ می داد، حدود یک سال قبل این ورودی بسته و به رفت و آمد به در شمالی دانشگاه منتقل شد اما به دلیل اینکه چهره نامناسبی که داشت و بنده معتقد بودم در شان دانشگاه نیست مجدد تصمیم بر این شد که رفت وآمد ها به در اصلی انتقال پیدا کند.

وی ادامه داد: ما تصاویری از مشکلات رفت و آمد دانشجویان در بیرون دانشگاه در اختیار داریم که برای حل آن ناچار به زنجیر زدن مسیر رفت و آمد آن ها برای رفع مشکل گره ترافیکی و پیشگیری از آسیب دیدن آن ها شده ایم. در داخل دانشگاه نیز مسیر خانم ها  و آقایان را به طور جداگانه تا جدول ابتدایی به پیاده روها متصل کردیم تا باعث ترافیک نشوند و آسیبی هم از جانب ماشین ها نبینند.

رئیس دانشگاه آزاد کرمانشاه تاکید کرد: اگرخدایی ناکرده ما بنا داشتیم برخلاف قوانین تفکیک جنسیتی کنیم، این را محدود به در ورودی نمی کردیم. در حالی که دانشجویان دختر و پسر در دانشکده ها، راهروها و محیط دانشگاه در کنار هم هستند.

وی در همین راستا افزود: به نظر می رسد این هجمه ها برای خدشه دار کردن مدیریت جدید است.

حبیبی در پاسخ به اینکه انتقادات از سوی دانشجوهای همان دانشگاه مطرح شده و اغراض دیگری وجود ندارد  و تصویر تفکیک از در ورودی  موجود است، تصریح کرد:  در خواهران و برادران موضوع تازه ای نیست، از ده سال قبل ورودی ها از هم جدا شده است و این مشکل هم حل خواهیم کرد و از شنبه هم این برطرف می شود. هدف از جداسازی درها برای کنترل کردن ظاهر و پوشش خواهران و صحت دانشجو بودن آن ها توسط حراست بوده است. 

 

 

 

 

جماران