اطلاعیه ای درخصوص قطع آب مناطقی از شهرکرمانشاه جهت انعکاس لازم در بخشهای مختلف خبری به حضور اعلام می گردد، خواهشمند است دستور فرمائید اقدام مقتضی بعمل آید.

 به اطلاع شهروندان محترم در شهرکرمانشاه می رساند: امورآب و فاضلاب منطقه ۲ در نظردارد نسبت به تعویض یک دستگاه شیر قطع و وصل آب در سایز ۱۰۰ میلیمتری شبکه توزیع آب واقع در بلوار شهید مصطفی امامی اقدام نماید. لذا، مشترکین محترم ساکن درحد فاصل بلوار ارشاد غربی تا بلوار شهید اجاقی و برکمربندی غربی در روز یک شنبه ۶ اسفند ۹۶ از ساعت ۱۳ لغایت ۱۶ با افت فشار ویا قطع آب مواجه خواهند بود. مضافاً مرکز ارتباطات مردمی ۱۲۲ برای رسیدگی مشکلات شهروندان آماده پاسخگویی می باشد