به گزارش طلوع کرمانشاه، نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در بیمارستان دکتر کرمانشاهی با دستور کار بررسی وضعیت این مرکز آموزشی درمانی، ارزیابی روند ارائه خدمات و برنامه ریزی جهت توسعه فضای درمانی و آموزشی این بیمارستان برگزار شد.

دکتر منصوری معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در این نشست اظهار داشت: امیدواریم با همت و مشارکت خیرین شاهد توسعه روز افزون زیر ساخت های آموزشی و درمانی در این بیمارستان باشیم.

دکتر عبدی مدیر امور بهره وری دانشگاه در این جلسه اظهار داشت: از تمامی فضاهای موجود در بیمارستان ها باید حداکثر استفاده را برد و جهت حل مشکل کمبود فضای فیزیکی راه اندازی مرکز جامع بایگانی اسناد باید مد نظر قرار گیرد

وی یادآور شد: تاسیسات بیمارستان ها جهت جلوگیری از اتلاف انرژی باید بهینه سازی شود

دکتر محمدی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان دارو و تجهیزات پزشکی برای این بیمارستان در دستور خرید قرار دارد.

دکتر روشنی معاون درمان نیز گفت: کمبود فضای اورژانس بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی از جمله چالش های پیش روی ما در این مرکز است.

دکتر خزایی معاون آموزشی دانشگاه نیز بیان کرد: حجم بالای بیمارانی که روزانه به اورژانس این بیمارستان مراجعه میکنند ، می تواند آموزش را تحت تاثیر قرار دهد و این امر نیازمند ساماندهی و توجه مضاعف است.

دکتر ایمانی معاون توسعه دانشگاه در این نسست بیان کرد: شرکت های طرف قرار داد دانشگاه ملزم به رعایت تعهدات خود هستند و دانشگاه با شرکت های متخلف برخورد خواهد کرد.