به گزارش خبرنگار طلوع کرمانشاه،️ مهندس بازوند استاندار کرمانشاه امروز یکشنبه در نشست با جامعه مهندسین استانداری اظهار داشت: هرچقدر که جامعه مهندسی استان خود را با تغییرات شتابان علم روز وفق دهند، به همان اندازه در سرعت توسعه استان بیشتر موثر خواهند بود.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه جامعه مهندسین باید نقش اتاق فکر را در توسعه استان داشته باشند، گفت: انتظار داریم مهندسین استان موانع نرم افزاری مسیر توسعه‌ی استان را شناسایی کنند و آنها را برطرف کنند.

وی گفت: جامعه از مهندسین توقع زیادی دارد که پرچمدار پیشرفت و توسعه باشند. آیندگان درمورد عملکرد ما قضاوت خواهند کرد.