سال ۹۰ بود که عملیات اجرایی پروژه قطار شهری کرمانشاه آغاز شد، پروژه ای که چند و چون زیادی درباره آن مطرح بود و موافقان و مخالفان زیادی به همراه داشت.
قطارشهری کرمانشاه با وجود کمبود اعتبار، همواره مورد توجه ویژه دولت تدبیر و امید بود و در چند سال اخیر نیز اعتبارات خوبی به این پروژه تزریق شده است به گونه ای که تقریبا همه از روند پیشرفت این طرح رضایت دارند.
آنچنان که پیش بینی شده قرار است قطارشهری کرمانشاه در افق ۱۴۰۰ در هر ساعت ۱۴ هزار نفر را در هر مسیر جابجا کند که رقم قابل توجهی است.
با این توجه که این سیستم، از شمال به جنوب شهرمتصل شده و میدان آزادی را تا انتهای بلوار طاقبستان وصل می کند یک راه بسیار موثر برای کاهش ترافیک خصوصا در مرکز شهر است.
“مهندس هوشنگ بازوند” استاندار کرمانشاه به صورت مستمر از روند اجرای این پروژه مهم و شریانی کرمانشاه بازدید دارد و همواره از جریان روند کار، میزان پیشرفت و تخصیص اعتبارات اطلاع دارد.
جلسات مربوط به پیگیری پروژه قطار شهری نیز از جلسات مهم استانداری کرمانشاه به شمار می رود که با حضور مسئولان مربوطه بدون وقفه برگزار می شود و خود استاندار ریاست تمامی این جلسات را بر عهده دارد.
استاندار کرمانشاه بارها در تونل در حال ساخت قطار شهری کرمانشاه حاضر شده و از فاز ها و جبهه های مختلف آن بازدید کرده است و از سوی دیگر پیگیری برای تخصیص اعتبارات این پروژه از مهمترین برنامه هایی است که وی دنبال می کند.
وی در مراسم افتتاح تونل قطار شهری که در نیمه بهمن امسال برگزار شد نیز حضور داشت و در جریان روند کار قرار گرفت.
بازوند همواره از قطار شهری به عنوان یکی از پروژه های بسیار مهم و کلیدی هم در بعد حمل و نقل و هم در بعد عمران شهری یاد می کند که حتی می تواند نمادی برای توسعه شهر کرمانشاه باشد و در صنعت حمل و نقل استان تحول ایجاد کند.
روند اجرای قطار شهری در جلسات استاندار که برای پیگیری پروژه های عمرانی برگزار می شود هرگز از قلم نمی افتد و وی از مسئولان شهرداری، سازمان قطار شهری و … با جدیت می خواهد که پاسخگو باشند.
مهندس بازوند از روند کلی پیشرفت پروژه قطار شهری رضایت دارد و معتقد است این پروژه با وجود کمبود اعتباراتی که با آن مواجه است تاکنون روند پیشرفت خوبی داشته است.
هم اکنون تاکید جدی استاندار کرمانشاه بر این است که پروژه قطار شهری تا قبل از اتمام دولت دوازدهم به نتیجه برسد و فاز اول آن یعنی از میدان طاقبستان تا میدان آزادی برای جابجاکردن مردم قابل استفاده شود تا کرمانشاه از این ترافیک های شدید خصوصا در مناطق مرکزی شهر نجات پیدا کند.
برای بهره برداری از فاز اول این پروژه عمرانی، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که اگرچه رقم بسیار بالایی است اما مهندس بازوند را از تلاش برای به نتیجه رساندن این پروژه باز نمی دارد.
استاندار کرمانشاه از مسئولان مربوطه خصوصا سازمان قطار شهری خواسته به هر ترتیبی که هست برای جذب این میزان اعتبار از روش های مختلف تلاش کنند تا فاز اول قطار شهری کرمانشاه قبل از پایان دولت به بهره برداری برسد.
البته خواسته استاندار کرمانشاه این است که حداقل فاز اول این پروژه ظرف سه سال آینده به بهره برداری رسد و حتی اگر امکان باشد تلاش شود تا قطار شهری کرمانشاه ظرف سه سال آینده پیشرفتی بسیار بیشتر از فاز اول داشته باشد.
استاندار کرمانشاه توسعه ناوگان حمل و نقل خصوصا درون شهری را از اولویت های کاری خود می داند و از همین رو انتظار می رود به ثمر رسیدن قطار شهری کرمانشاه بعد از اینهمه سال پیگیری را در کنار سایر کارهای تاثیرگذار در پرونده درخشان خود به ثبت برساند.
به نتیجه رسیدن این پروژه باعث می شود دید افکار عمومی بعد از اینهمه سال نسبت به قطار شهری بهتر شود که تحقق این امر بی شک یکی از مهمترین دستاوردهای پیگیری استاندار کرمانشاه خواهد بود.