به گزارش طلوع کرمانشاه، مهندس آرش رضایی با اشاره به جلسه ای که ۱۰ روز پیش در تهران با سرمایه گذاران خارجی داشته و به عقد تفاهمنامه انجامیده است، گفت: سرمایه گذاری در این پروژه ها حاصل انعقاد این تفاهم نامه‌ها است.

شهردار کرمانشاه، افزود: پیرو توافقنامه با سرمایه گذاران خارجی بویژه دو شرکت ایتالیایی و پیگیری نتایج این توافقنامه ها و همچنین با توجه به پیگیری مجدانه استاندار محترم، روز گذشته نیز به اتفاق مهندس منوچهر فخری مدیرکل امور شهری استانداری کرمانشاه، جلسه ای به منظور صدور تضامین برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف پروژه های شهری، با نماینده شرکت ساچه ی ایتالیا در تهران تشکیل گردید که نتایج خوبی هم حاصل شد.