در گذشته یکی از مهمترین مشکلاتی که شهرستان های استان کرمانشاه به شدت با آن مواجه بوده اند، عدم توجه مدیران ارشد به مسائل شهرستان ها و عمده تمرکز امور در مرکز استان بوده است.
این امر باعث می شد بسیاری از مشکلات شهرستان های استان پهناور کرمانشاه دیده نشود که نارضایتی مردم این مناطق خصوصا شهرستان های کمتر توسعه یافته استان را در پی داشته است.
مهندس”هوشنگ بازوند” استاندار کرمانشاه از نخستین روزهای کاری خود در کرمانشاه، رسیدگی به امور شهرستان ها را در اولویت کاری خود قرار داد و هیچ تفاوتی بین مردم مرکز استان و سایر شهرستان ها قائل نشد.
نمونه این توجه استاندار کرمانشاه را در بخش های مختلف می توان شاهد بود، برای مثال در گذشته در جلسات مهم و اصلی استانداری از جمله کارگروه اشتغال، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای برنامه ریزی و … خبری از حضور همه فرمانداران نبود و تعداد کمی از فرمانداران برای طرح و بررسی مسائل شهرستان خود در جلسه حضور داشتند.
اما اکنون بازوند ازهمه فرمانداران می خواهد حتما در این جلسات مهم حضور داشته و به نوعی فرمانداران به جزء لاینفک جلسات مهم استانداری تبدیل شده اند.
استاندار کرمانشاه همچنین مدیران و حتی فرماندارانی که خوب نتوانند برای شهرستان ها کار کنند را شناسایی و آنها را جابجا کرد تا با روی کار آمدن مدیران توانمند، امور شهرستان ها بهتر از قبل پیش برود.
وی برای رسیدگی به امور شهرستان ها به مدیریت از دور اکتفا نکرد بلکه از ابتدای کار خود سفرهای شهرستانی را در دستور کار قرار داد و تقریبا در هر هفته یک یا چند سفر شهرستانی در برنامه های کاری بازوند قرار دارد.
در جلسات شهرستان ها، معمولا از مدیران دستگاه های مختلف هم دعوت می شود تا شخصا در جلسه حضور داشته باشند و به مسائل شهرستان ها رسیدگی کنند.
رعایت عدالت در توزیع بودجه شهرستان ها نیز از دیگر اقدامات قابل توجه مهندس بازوند برای توسعه شهرستان های استان است تا آنها هم مانند مرکز از بودجه و امکانات مناسبی برخوردار باشند.

 

*سند توسعه شهرستان ها در نگاه ریزبین استاندار

به علاوه سندی از ظرفیت ها، چالش ها و زیرساخت های توسعه هر ۱۴ شهرستان استان در گذشته تدوین شده که استاندار کرمانشاه از این اسناد نیز در برنامه ریزی های خود استفاده می کند.
وی به بررسی این سندهای توسعه پرداخته تا مبادا هیچ ظرفیت و یا چالشی در شهرستان های استان مغفول بماند و از سوی دیگر برای پرهیز از اتلاف وقت از همین اسناد برای پیشبرد امور شهرستان ها بهره می برد.
استاندار کرمانشاه در بخش های مختلف از جمله توسعه سرمایه گذاری، گردشگری، ایجاد اشتغال، توجه به واحدهای تولیدی، توسعه زیرساخت ها، پروژه های عمرانی و … همه ۱۴ شهرستان استان را مد نظر قرار می دهد تا شاهد توسعه متوازن در کل استان کرمانشاه باشیم.
بازوند برخی از مسائل، مشکلات و حتی پروژه های شهرستان ها که نیاز به پیگیری بیشتری دارد را در سفرهای کاری خود به تهران شخصا پیگیری می کند تا به نتیجه برسد.
نقطه اوج توجه استاندار به شهرستان های کرمانشاه در زلزله اخیر بود که وی اکثر روزها جلسات کاری خود را در شهرستان های زلزله زده برقرار می کرد و از همه مدیران هم می خواست در این جلسات حضور داشته باشند.
وی در چند برنامه تمام مدیران استان را به شهرستان ها فراخواهند تا از نزدیک و در مراجعه حضوری به مسائل مردم رسیدگی کنند.
این اقدامات اگرچه به این زودی خلا چند سال گذشته را پر نخواهد کرد اما یک بنیان خوب است که آثار آن کم کم مشخص خواهد شد و باعث می شود همه مدیران دولتی نیز با الگو گرفتن از استاندار به مسائل شهرستان ها رسیدگی کنند.
ادامه این برنامه ها باعث می شود در چند سال آینده شاهد توسعه همه شهرستان های کرمانشاه باشیم و دیگر هیچ شهرستانی نسبت به سایر نقاط استان، کمتر برخوردار نباشد.
با این اقدامات اعتماد مردم شهرستان ها نیز به مسئولین استان بیشتر خواهد شد زیرا می بینند که مدیر ارشد استان در سفرهای کاری خود از نزدیک بین مردم می رود و به حرف ها و درددل های انان گوش می دهد.