استان متمدن کرمانشاه، دیار علم و فرهنگ و هنر است که مهد پرورش بسیاری از پیشکسوتان و نام آوران در عرصه ملی و جهانی است، ظرفیت های فرهنگی و ورزشی این استان پهناور متعدد است که میدان دادن برای شکوفایی هرچه بیشتر، نیازمند حمایت و نگاه ویژه مدیران به ویژه مدیریت ارشد استان است و این همان مقوله ای که در سال های گذشته بسیار کم رنگ بوده و یا نگاه کلان و جدی بدان از سوی مدیران ارشد استان وجود نداشته است.
وظایف مدیریتی و نظارتی استاندار تنها به حوزه سیاسی ختم نمی شود، یک استاندار علاوه براینکه حلقه واسطه دولت با مردم است نباید از توجه و حضور در برنامه های مرتبط حوزه علم، فرهنگ، هنر و ورزش غفلت ورزد.
بدیهی است که فرهنگ زیربنای اصلی توسعه در جامعه است، از همین رو یک استاندار قوی و توانمند باید بتواند با شناخت نیازهای فرهنگی و ورزشی جامعه، پرداختن به این حوزه را پررنگ کند تا بتواند پایه های توسعه استان را هوشمندانه پی ریزی کند.
نگاه همه جانبه مهندس “هوشنگ بازوند” استاندار کرمانشاه موجب نگرش ویژه ای به حوزه های موثر در توسعه استان شده است که این مهم نیز از طریق معاونان وی با برگزاری جلسات مستمر و نشست های هم اندیشی با فعالان حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و علمی پیگیری می شود.
در پس تفکر استاندار مردمی کرمانشاه، اندیشه ای نوگرایانه وجود دارد، با وجود داشتن اندیشه ای مستقل و پایدار از توانایی برقراری با مردم از هر قشر و صنفی برخوردار است و برای لمس مشکلات حوزه مدیریتی خود، در بطن جامعه حضور می یابد و فرصت برابری برای شنیدن خواسته ها در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد.
توجهات مهندس بازوند در راستای تکریم نخبگان بومی و پیشکسوتان فرهنگی در روند حرکتی جامعه، دیدار با مهندسان در راستای بررسی و تلاش برای از بین بردن موانع اشتغال توسط قشر توانمند مهندسی، برگزاری نشست با فعالان گردشگری و توجه به حوزه توسعه گردشگری با هدف حرکت در جهت یک اقتصاد پایدار تنها نمونه ای از فعالیت اخیر استاندار و حوزه استانداری کرمانشاه در حوزه هایی غیر از وظایف سیاسی و یا جلسات روتین است.
حضور مسوولان به ویژه مدیریت ارشد استان در چنین برنامه هایی علاوه بر حس انتقال مردمی بودن، موجب دلگرمی جوانان و پیشکسوتان می شود، چنانچه بازوند با حضور در مراسم بزرگداشت “فرهاد هژیر” پیشکسوت بسکتبال کرمانشاه، بازهم دیدگاه روشن و متفاوت خود را نسبت به اهمیت تکریم بزرگان و پیشکسوتان استان بیان کرد.
گوش فرادادن به نظرات و مطالبات اقشار فرهنگی و ورزشی، تعامل دو سویه با اقشار و احزاب استان گویای نگرش استاندار کرمانشاه به توسعه استان از طریق پل ارتقای فرهنگ، هنر و اجتماع است.
مهندس بازوند معتقد است، همه فعالان و دلسوزان استان را باید دید و درصدد رفع مطالبات آنان برآمد تا بشود با خلاقیت و تعاملی دو سویه از هیچ، همه چیز آفرید و امکانات بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد.