علی محمد زورآوند در گفت و گو با خبرنگار طلوع کرمانشاه، گفت: در استان کرمانشاه به طور میانگین در سال زراعی جاری (۹۵_۹۶) حدود ۴۴۰ میلی متر بارندگی داشتیم.
وی ادامه می دهد: این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته که حدود ۷۳۹ میلی متر بوده است کاهش حدود ۴۰ درصدی و نسبت به میانگین بلندمدت کاهش حدود پنج درصدی را نشان می دهد.
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه میزان بارش های خود شهر کرمانشاه را در این مدت ۳۹۴.۵ میلی متر عنوان کرد و افزود: در کرمانشاه نیز نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد و نسبت به بلندمدت حدود ۹ درصد کاهش داشتیم.
به گفته این مسئول، بیشترین بارش سال زراعی جاری در استان نیز از پاوه و به میزان حدود ۷۱۴ میلی متر بوده است.
زورآوند کمترین بارش استان را نیز از قصرشیرین و حدود ۲۰۳ میلی متر اعلام کرد.
وی در خصوص سال زراعی پیش رو (۹۶_۹۷ ) نیز یادآوری کرد: پیش بینی ما این است که بارش های امسال در حد نرمال خواهد بود البته پیش بینی بلندمدت دقت صد درصدی ندارد.
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه معتقد است، بارش های پاییز امسال به موقع شروع می شود و پراکندگی خوبی هم دارد.