تغییر مدیران شهرداری شاید خیلی دیر صورت نگرفته باشد.

از معارفه سعید طلوعی به عنوان شهردار کرمانشاه در ۱۱دی ماه۱۳۹۷، ۱۲۵ روز می گذرد.

او ۱۲۵ روز فرصت یافت تا بر کارایی و شیوه مدیریت آحاد تحت مدیریتش نظارت و تصمیم گیری کند که برای ابقا و یا تغییر مدیران شهرداری اقدام کند.

این جابجایی یک انتخاب آزاد برای هر مدیر در پیشبرد سازمان تحت اختیار او است. تجربه وقوع آبگرفتگی مناطقی از شهر و کارکرد مدیران سعید طلوعی، شاید بخشی از تاثیر در فرایند تصمیم او در ادامه همکاری یا تغییر مدیرانش باشد.

یکی از مدیران شهرداری تحت نظر شهردار ۱۲ سال در پست سازمانی خود به کار مشغول بوده است.

این تغییر می تواند یک تحول در سازماندهی باشد. ارزیابی مداوم کارکرد مدیران از مبانی اساسی مدیریت است. عملکرد و تغییر معاونت خدمات شهری، باز تعریفی از شهری است که با مصائب بسیاری روبروست.

آیا این تغییر، مبانی شکلی و ساختاری شهر را متحول خواهد کرد؟

انتصاب یحیی عیدی به جای حیدر کرمی به عنوان معاون مالی و اقتصادی شهرداری نه در تغییر یک مدیر که در نوع انتخاب برای انتصاب یحیی عیدی می تواند قابل توجه باشد.

رسانه‌ها در کارنامه عیدی هیچ سابقه مدیریتی در استان کرمانشاه ذکر نکرده اند.

همه کارکرد او نشان از کار در استان همسایه خرم آبادی دارد. او سابقه شهرداری خرم آباد، بهارستان، کوهدشت و عضویت در شورای شهر خرم آباد را دارد.

*سعید طلوعی چرا دست به دامن مدیری از استان همسایه شده است آیا او در شهر افزون بر یک میلیون نفری کرمانشاه یک مدیر کرمانشاهی نیافته است؟

دلایل این انتصاب قابل مداقه است. شهرداری سازمان بزرگی است. با شمایلی پیچیده در نگهداری ساز و برگی پر اهمیت در ارتباط با زندگی مردم. در تسهیل عبور و مرور همه شهروندان. زندگی در جان شهر، از نوزادی که در اتاق زایمان بیمارستان صدای گریه زندگی بخشش پرستاران و مادرش را به وجد می آورد، تا همه مردم دیگر کوچه، خیابان، خانه‌ها و نیز فضای حضور همه اهالی سرزمین نیستی و خاموشان در آرامستان‌های شهر. همه این گروه عظیم به کارکرد مدیران شهرداری، کارکنانش و شورای شهر و متصل هستند.

خروجی عملکرد شهردار، مدیرانش و شورای شهر بر این پروسه تاثیر گذار است.

تلاش بزرگترین سازمان خدماتی شهری می تواند به توسعه، زیبایی و تسهیل امور شهری مردمی بیانجامد.

هر صبح و شام، روند و آیند شهروندان باید چنان باشد که آنان را خوشنود راهی محل کارشان کند و آرام و سرحال به خانه‌هایشان رهنمون سازد. این گزاره ساده‌ترین وجه حضور در شهری است که مدیران شهری آن در کسوت شهردار و مدیرانش، سازمان شهرداری و اعضای مجلس محلی شورای شهر جز به سرنوشتی چنان که گفته شد نیاندیشند.

*شاید به عمل نشاندن گزاره فوق در شهر کرمانشاه به رویا شبیه باشد. اما ممکن است.

شهر خوب را مردم مطالبه گر برای نشاندن بهترین مدیران شهری بر میز گرد شورای شهر رقم می زنند تا مدیر شهرداری را بر صندلی باغ شهرداری بنشانند که جز به تغییر شکل و شمایل ساختار شهر به سود شهروندان فکر نکند.

شاید تغییرات مدیران جدید در سازمان شهرداری کلان شهر کرمانشاه مثل همه تغییرات مدیران هر سازمانی قابلیت ایجاد تغییر را در خود نهفته باشد.

انتظار می رود تغییر در انتصاب به تحول و توسعه شهری منجر شود. این تغییرات را یادداشت می کنیم تا رسانه‌ها در فرایند کارکرد مدیران جدید دیدبانی کنند.

چنانکه موافقت‌ها و مخالفت‌های اعضای شورای شهر با این تغییرات باید در فضایی تعاملی و بدون دخالت در وظایف شهردار باشد.

*انتظار می رود شورای شهری‌ها  به فردای کرمانشاه  بیاندیشد.

نگارنده:محمدحسین شیریان