غلامی با اشاره به ضرورت بریدن دست دلال‌ها از بازار نهاده‌های دامی برای متعادل شدن قیمت افزود: تمام نهاده‌های دامی از جمله ذرت و کنجاله سویا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده و حتی یک کیلو نیز بالاتر از این قیم وارد نشده است اما دلال‌بازی سبب افزایش قیمت نهاده و در نهایت قیمت مرغ شده است.

وی بیان کرد: اکنون مرغداران در حال ضرر هستند زیرا مرغ کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مربوط به جوجه به قیمت ۱۵۰۰ تومان نیست بلکه مربوط به جوجه ۴۵۰۰ تومان است و چنانچه جوجه ‌یک روزه و نهاده با قیمت پایین به مرغدار نرسد باز هم شاهد افزایش قیمت مرغ خواهیم بود.

غلامی گفت: هیچ ارگان و نهادی نمی‌تواند مدعی کاهش قیمت مرغ باشد زیرا قیمت مرغ وابسته به عرضه و تقاضا است و در صورت کاهش قیمت نهاده عرضه توسط مرغداران افزایش می‌یابد و به تبع آن قیمت کاهش و تقاضا افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه ۲۲۰ تا ۲۳۰ واحد مرغ‌فروشی دارای مجوز در استان فعالیت می‌کنند اظهار کرد: حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ واحد مرغ‌فروشی نیز به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند که البته نیمی از آن‌ها در حال دریافت مجوز هستند/