قطعا مدیریت هیچ فردی کامل و بدون نقص نیست و ممکن است ایراداتی داشته باشد.
از همین رو همواره تاکید می شود با خرد جمعی و‌استفاده از نظرات نخبگان و‌کارشناسان باید کار را در یک جامعه پیش برد.
در استانی مانند کرمانشاه با این حجم از مشکلات، قطعا مدیریت همه امور به صورت‌ کامل، دشوار و البته زمان بر است.
کرمانشاه از انواع مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری، درآمد پایین مردم، صنعتی نبودن و … رنج می برد و‌ در بعد اجتماعی نیز درگیر مشکلاتی از جمله فقر، حاشیه نشینی، طلاق، اعتیاد، بزهکاری و … است.
این مشکلات طی سال ها ایجاد شده و حل کردن آن نیز زمان می برد و‌ نباید‌ توقع داشت در دوران مدیریت چند ماهه و حتی یک یا دو ساله یک استاندار حل و فصل شود.
مهندس “هوشنگ بازوند” استاندار کرمانشاه از ابتدای کار خود بر تمام زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، عمرانی و … تمرکز کرد و تلاش کرد با تعویض مدیران ناکارآمد و روی کار آوردن افراد شایسته و توانمند به اداره امور سامان بدهد و کارها را تسریع کند.
البته استاندار کرمانشاه از همان نخستین روزهای کاری خود با چالش زلزله کرمانشاه مواجه شد که بخش زیادی از توان و انرژی او را گرفت اما مانع کار و تلاش در سایر زمینه ها نشد.
وی در این‌مدت، اقدامات ارزنده و‌قابل توجهی برای کرمانشاه انجام داد که البته برای مشکلات چند ساله کرمانشاه کافی نیست اما لازم است.
بازوند با استفاده از مشاوران متخصص و توانمند در بخش های مختلف، امور استان را کارشناسی و برنامه ریزی شده پیش می برد.
نکته مثبت استاندار کرمانشاه این است که برای مدیریت استان با تمام بخش های‌مختلف از نمایندگان مجلس گرفته تا کارشناسان استفاده می کند.
بازوند تعامل خوبی هم با احزاب مختلف سیاسی دارد و‌تلاش می کند با تعامل مثبت از پتانسیل و‌تجارب این بخش هم برای اداره استان استفاده کند.
بازوند همواره از نقدهای سازنده و پیشنهادات استقبال می کند تا بتواند در مواردی که نواقصی وجود دارد کارها را بهتر پیش ببرد.
وی در تیم معاونان خود نیز با هدف بهبود عملکرد و تحول، تغییراتی ایجاد کرد که به زودی نتیجه اش مشخص خواهد شد.
اما همواره و در همه شرایط گروه ها و جریاناتی هستند که با جبهه گیری و ایجاد تنش برای مدیران، کار را برای آنها سخت می کنند.
نباید فراموش کرد که ایجاد تنش برای یک مدیر، هیچ فایده ای ندارد و کارها را درست نمی کند بلکه فقط توان و انرژی او را خواهد گرفت.
زمانی را که یک مدیر باید صرف برنامه ها و‌ اداره امور کند صرف چالش، جدل و … خواهد شد که هیچ نتیجه‌ای هم‌جز عقب رفت استان‌و‌ مکدر شدن افکار عمومی ندارد.
خوشبختانه بازوند از ابتدای کار خود هرگز فرد چالشی نبوده و‌ با درایتی که دارد درگیر تنش ها نشد ‌‌و توان و‌ انرژی خود را برای کارهای استان گذاشت.
در شرایطی که چنین مدیری در کرمانشاه داریم باید او را با نقد سازنده همراهی کنیم نه آنکه با تخریب و تنش جلوی فعالیت های وی را بگیریم.
نمی توان نادیده گرفت که بازوند کارهای خوبی را آغاز کرده که اگر همراهی اش کنیم به زودی نتایج آن را در تحول استان‌خواهیم داد پس باید به او زمان بدهیم و در کنارش باشیم.
مشکلات‌کرمانشاه یک شبه ایجاد نشده که یک شبه حل شود، باید منتظر بود و استاندار را حمایت کرد تا شاهد تحول کرمانشاه در همه عرصه های مختلف باشیم.
همه‌ مدیران، نخبگان، احزاب سیاسی، نمایندگان مجلس و … اگر به دنبال پیشرفت‌کرمانشاه هستند باید ‌بازوند را حمایت کنند و‌از هرگونه تخریب دور باشند.
بازوند نیز از نقدهای سازنده استقبال می کند و آن را در برنامه هایش می گنجاند