به گزارش پایگاه خبری طلوع کرمانشاه، دهکده توریستی کندوله با موسیقی و هلپرکه به استقبال بهار می‌رود.

کندوله روستایی از توابع بخش دینور در شهرستان صحنه، قدمتی به پیشینه دوره ساسانیان دارد و هر ساله با برگزاری جشن‌های اصیل به استقبال بهار می‌رود.

جشن صدای پای بهار همراه با گروه موسیقی و هلپرکه در دهکده توریستی کندوله برگزار می شود.

کندوله کوچه باغ هایی بسیار زیبایی دارد که از جاذبه های گردشگری این روستا به شمار می آید.