براساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، کرمانشاه با اختلاف قابل توجهی از میانگین کل کشور، با نرخ بیکاری ۲۵ درصد در جایگاه اول کشور قرار دارد.
نرخ بالای بیکاری در کرمانشاه مربوط به یک یا دو سال اخیر نیست و ارمغان ناخواسته چندین ساله است، زیرا کرمانشاه همواره در سالیان اخیر رتبه اول یا دوم بیکاری کشور را داشته است.
حل این معضل به اصلی ترین دغدغه مدیران تبدیل شده و مهندس بازوند به عنوان مدیر ارشد استان نیز حل معضل بیکاری را یک اولویت می داند.
بازوند عقیده دارد نرخ بیکاری که برای کرمانشاه اعلام می شود حقیقی و براساس پاسخ درست مردم به سوالات مرکز آمار است و از همین رو خطر جدی بیکاری، کرمانشاه را تهدید می کند.
وی از بیکاری به عنوان یک زلزله دائمی و مستمر یاد می کند که می تواند کل اقتصاد و جامعه استان را به هم بریزد و خانواده ها را با چالش مواجه کند.
بیکاری اگرچه در درجه اول یک آسیب اقتصادی است اما به دنبال آن آسیب های اجتماعی همانند فقر، اعتیاد، طلاق، فساد و … نیز رواج پیدا می کند و جامعه را به نابودی می کشاند.
استاندار کرمانشاه معتقد است، معضل بیکاری صرفا با حرف، شعار و جلسه حل نمی شود بلکه همه مدیران در بخش های مختلف خصوصا مدیران حوزه اقتصادی باید برای رفع آن پای کار بیایند زیرا بخش قابل توجهی از نرخ بالای بیکاری حاصل عملکرد همین مدیران استان است.
وی از زمان شروع به کار خود در کرمانشاه، برای بیکاری برنامه داشته چنانچه مدیران را موظف به امضای میثاق نامه اشتغال کرد.
براساس این میثاق نامه، دستگاه ها باید متناسب با ظرفیت و توانی که دارند تا پایان امسال تعداد مشخصی فرصت شغلی ایجاد کنند، استاندار آنقدر در عمل کردن دستگاه ها به این میثاق نامه جدی است که بارها تاکید کرده هر مدیری به تعهد خود عمل نکرده باید کنار برود.
از سوی دیگر استاندار کرمانشاه به دنبال جذب اعتبارات از منابع مختلف به داخل استان برای ایجاد اشتغال است، اعتباراتی از محل طرح اشتغال پایدار، اشتغال عشایری و روستایی، تسهیلات طرح رونق تولید و.. .
بازوند با جدیت در برابر مدیرانی که برای جذب این تسهیلات تلاش نکنند می ایستد تا بشود از هر فرصتی برای کمک به اشتغال استان استفاده کرد.
وی حتی در زلزله اخیر هم با پیگیری و تلاش زیاد ۶۰۰ میلیارد تومان برای کمک به واحدهای تولیدی و کشاورزی آسیب دیده استان مصوبه گرفت تا در این بخش هم برای کمک به اشتغال استان فرصت آفرینی کند.
استاندار کرمانشاه با جدیت پیگیر احیا واحدهای راکد و یا نیمه تعطیل هم هست که ظرفیت اشتغال قابل توجهی در این واحدها وجود دارد که با سرمایه گذاری و پیگیری می توان از انها استفاده کرد.
بازوند بر لزوم بهبود فضای کسب و کار استان و کاهش بروکراسی اداری هم تاکید دارد که مانعی برای پای کار آمدن سرمایه گذاران است.
وی به مدیرانی که در زمینه ایجاد اشتغال، جذب تسهیلات اشتغالزایی، کاهش بروکراسی اداری و … کوتاهی کنند نیز هشدار عزل داده و در حل معضل بیکاری استان با هیچ کس مماشات ندارد.
امید آن می رود که با جذب تسهیلات خوبی که برای کرمانشاه در نظر گرفته و کارهایی که بازوند با جدیت در استان آغاز کرده در سال آینده شاهد کاهش قابل توجه نرخ بیکاری استان باشیم.
البته نباید فراموش کرد که مهندس بازوند به تنهایی نمی تواند این معضل عظیم را حل کند بلکه نیازمند همکاری همه مدیران، بانک ها و سایر بخش ها است تا این آسیب بزرگ اقتصادی و اجتماعی از کرمانشاه دور شود.