به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شهرداری کرمانشاه مهندس حمید اعتصام فر افزود: باتوجه به دستور شهردار محترم، تیمی نظارتی برای شناسایی معابر اولویت دار در سطح مناطق فعالیت خودرا شروع کرده بود که با هماهنگی به عمل آمده توسط معاونت عمرانی و سازمان عمران با شهرداران مناطق هشتگانه، طبق برنامه ریزی به عمل آمده، توزیع آسفالت در سطح شهر انجام می شود.
معاون عمرانی شهرداری کرمانشاه ابراز امیدواری کرد: با اقدامات ضربتی آسفالت معابر سطح شهر، بتوانیم در آستانه سال نو خدمات مناسبی جهت رفاه حال شهروندان و گردشگران نوروزی ارائه دهیم.