اختیاری شناسایی به موقع این کودکان را عامل موثری در درمان آنها دانست و افزود: این بیماری درمان‌های پیشگیرانه دارد، به نوعی که می توان با درمان هایی از جمله گفتار درمانی و کاردرمانی ذهنی جلوی پیشرفت بیماری را گرفت و یک زندگی عادی را به کودک هدیه کرد.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه افزود: درهمین راستا مرکز غربالگری اُتیسم بهزیستی واقع در بلوار طاقبستان در تمام طول سال جهت شناسایی این کودکان آماده خدمات رسانی است و توصیه می شود والدینی که به فرزندان دو تا پنج ساله خود نسبت به ابتلا به اُتیسم مشکوک هستند، هرچه سریعتر به این مرکز مراجعه کنند.

اختیاری در ادامه با اشاره به وجود مرکز آموزشی روزانه کودکان اُتیسم، گفت: این مرکز ظرفیتی حدود ۲۵ نفر دارد و در آن خدماتی از جمله کاردرمانی ذهنی، گفتار درمانی، بازی درمانی و تست روانشناسی ارائه می شود. در این کنار این مرکز، سایر مراکز گفتار درمانی و کاردرمانی ذهنی بهزیستی هم به این کودکان خدمات می دهند.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در این مراکز تلاش این است که خدمات برای خانواده های بی بضاعت بصورت رایگان باشد، اما برای ارائه خدمات بیشتر کمک هزینه ای دریافت می شود/ایسنا