غلامرضا رضایی در گفت  وگو  با خبرنگار سرویس «اجتماعی» منطقه کرمانشاه، با اشاره به اطفاء ۱۳ مورد آتش سوزی در شب چهارشنبه سوری کرمانشاه گفت: عمده آتش سوزی های چهارشنبه آخر سال مربوط به آتش گرفتن چند درخت بود و موردی از آتش سوزی گسترده نداشتیم.

وی افزود: تنها در یک مورد انفجاری در یک منزل مسکونی در “شهیاد” رخ داد که خوشبختانه منجر به آتش سوزی نشد و تنها بر اثر شکستن شیشه‌ها ناشی از موج انفجار، پسر نوجوان خانواده مصدوم شد.

رضایی خاطرنشان کرد: عمده آتش سوزی درختان نیز به دلیل استفاده از بالن‌های آرزو است که مردم هوا می‌کنند و بعضا در نوک درختان گیر کرده و موجب آتش گرفتن درخت می‌شود.

مدیرعامل آتشنشانی کرمانشاه با اشاره به سیر کاهشی آتش سوزیهای حوادث چهارشنبه سوری استان در سالهای اخیر، گفت: خوشبختانه در چندسال اخیر شاهد کاهش سیر حوادث چهارشنبه سوری بوده‌ایم و امسال نیز این روند ادامه داشت.

وی افزود: صداهای انفجار مواد محترقه همیشه در گوشه و کنار شهر در چهارشنبه سوری شنیده می‌شود، اما به لحاظ حوادث آتش سوزی با ۱۳ مورد که همگی نیز جزیی بودند می‌توان گفت چهارشنبه سوری آرامی پشت سر گذاشته‌ایم.

وی یادآور شد: ۲۰۰ آتشنشان در شب چهارشنبه آخر سال در سطح شهر کرمانشاه آماده باش بودند.