مرخصی حقی است که برای فردشاغل به منظور ترک کار برای روزهای غیرتعطیل در نظر گرفته شده و براساس قانون کار، نحوه و چگونگی برخورداری از این مقوله، تعریف شده است.
در نگاه مدیریتی بازوند، پایین بودن زمان کار مفید یکی از مهم ترین و مشکل سازترین معایب ادارات قلمداد می شود که با توجه به بالابودن نرخ بیکاری استان درپیش گرفتن این رویه اصلاحی ضرورت می یابد.ه
سالهاست که بالابودن نرخ بیکاری به قصه تلخ تکراری استان تبدیل شده، چنانچه مرکز آمار ایران نرخ بیکاری استان کرمانشاه را در فصل تابستان جاری ۱۸ درصد اعلام می کند، به دنبال این آمار، کرمانشاه با این نرخ بیکاری که ۶.۳ درصد از میانگین کشوری بیشتر است، در رده دوم بیکارترین استان های کشور قرار گرفت.
همچنین نرخ مشارکت اقتصادی استان کرمانشاه در فصل تابستان ۴۲.۲ درصد اعلام شد که ۱.۲ درصد بیشتر از میانگین کشوری است.خ
نرخ بیکاری استان کرمانشاه در فصل تابستان نسبت به فصل بهار که ۲۰.۲ درصد بود ۲.۲ درصد و نسبت به تابستان سال گذشته که ۲۰.۳ درصدخ بوده ۲.۳ درصد کاهش نشان می دهد.
نرخ مشارکت اقتصادی استان کرمانشاه در فصل بهار امسال و تابستان سال گذشته به ترتیب ۴۲.۵ و ۴۰.۶ درصد بوده است.
طبق آمار مرکز ایران، استان های چهارمحال و بختیاری با ۱۸.۳ درصد، کرمانشاه با ۱۸ درصد و اصفهان با ۱۴ درصد در صدر استان های بیکار کشور قرار دارند.
با نگاهی گذرا به این آمار به حساسیت و توجه ویژه استاندار کرمانشاه برای برچیدن بساط رخوت و بیکاری پی می بریم.
در برنامه های مدیریتی و نظارتی بازوند برای کنترل و کاهش نرخ بیکاری استان برنامه های متعددی وجود دارد که اصلاح فرهنگ کار در ادارات و بازار، چه در بخش خصوصی و چه دولتی نمونه ای از آنست.
بازوند با توجه متفاوت بر مدون بودن نظام نامه اداری و کاهش بروکراسی اداری، به شدت خواهان لغو مرخصی های غیرضروری مدیران و کارمندان در طول سال است چراکه مرخصی و تعطیلی بی مورد ادارات و مدیران با توجه به شرایط اقتصادی استان را ضربه ای دیگر بر پیکره نحیف اقتصاد استان می داند.
از همین رو استاندار کرمانشاه در روزهای اخیر خطاب به مدیران اعلام می کند که شرایط استان برای مرخصی های غیر ضروری مناسب نیست و به جز تعطیلات رسمی نوروز هیچ مدیری حق مرخصی عیدانه از روز ۴ فروردین به بعد را ندارد.
به جرات می توان از این ابلاغ بازوند به عنوان اقدام جدی و خلاقانه در مدیریت اقتصاد و اشتغال استان یاد کرد، اقدامیخ که در شیوه های مدیریتی استانداران پیشین کرمانشاه کم تر دیده شده و حتی از برقراری مرخص های غیرضروری به عنوان حق قانونی یاد شده است.
استاندار کرمانشاه به منظور پایبندی و رسمیت داشتن این ابلاغ و اینکه در عمل ثابت کند که برای رفع مهم ترین چالش استان مصمم است و سهل انگاری را قبول ندارد، روز ۵ فروردین را به عنوان اولین جلسه شورای اشتغال کرمانشاه اعلام کرده است.
وی حتی عنوان کرد که این جلسه با حضور شخص مدیران برگزار خواهد شد و مدیری که در جلسه حاضر نباشد بهتر است در همان تعطیلات بماند.

استراتژی و نوع تفکر بازوند در راستای تنگ کردن عرصه یکه تازی بیکاری با سخت گیری برنقش آفرینان، جذب سرمایه گذار و بهبود شرایط فضای کسب و کار می تواند مهارکننده رخوت و بیکاری و تبدیل استان به مرکز تپنده اقتصادی کشور محسوب شود که برای تحقق این هدف، باید دست همکاری و یاری رسانی مردم و مدیران به سمت وی بلند گردد.