به گزارش سایت طلوع کرمانشاه از روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه؛  در این مراسم پیمان موسوی رئیس کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر کرمانشاه گفت : ورزش در محیطهای کاری علاوه بر تاثیر ابتدایی و مستقیمی که بر سلامت و نشاط پرسنل دارد ، تاثیرات بلند مدت و غیر مستقیم دیگری نیز دارد که کاهش آسیب های اجتماعی و توسعه سرمایه اجتماعی از ملموس ترین آن است .
زئیس کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر افزود : ورزش کارمندی و کارگری یکی از راههایی است که افراد می توانند به کمک آن بر فشارهای جسمی ،روحی ، روانی و اجتماعی ناشی از محیطهای پرتنش کاری فائق آیند .
پیمان موسوی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین کارکردهای ورزش کارکنان سازمان انسجام اجتماعی و تعامل مثبت و سازنده بین همکاران است تصریح کرد : ورزش گروههای اجتماعی درون سازمانی را به هم نزدیک می کند و باعث همبستگی بیشنر و همگرایی در محیطهای کاری می شود .
وی تاکید کرد: برای ورزش شهروندی و کارکنان برنامه ریزی های دقیق و اصولی شکل گرفته است که با کمک شهردار محترم ان شاء الله اجرایی خواهد شد .
پیمان موسوی بیان داشت : از تمامی پرسنلی که در فضای ورزشی چه به صورت همگانی و تفریحی فعالیت می کنند و چه عزیزانی که در عرصه قهرمانی باعث افتخار ورزش استان شده اند قدردانی می کنم و نیز از برادر خوبم جناب آقای سالار احمد زاده و همکارانشان که در کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر در دوره گذشته زحمات بسیاری را کشیدند سپاسگزارم .
در ادامه مراسم با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر ، شهردار کرمانشاه و دیگر مسئولین استان از ورزشکاران برتر و نیز خادمان ورزش تجلیل به عمل آمد .