وی افزود: شوشمی یکی از مرزهای مهم استان است که نقش مهمی در تجارت مرزی منطقه اورامانات با بخش کردنشین عراق دارد که در این جلسه در خصوص رفع برخی از مشکلات زیرساختی آن تصمیماتی گرفته شد از جمله اینکه تامین آب شرب آن به تصویب رسید.
معاون استاندار در پایان گفت:برنامه طرح توسعه شوشمی در دست بررسی است که البته باید اقدامات متقابلی هم توسط کشور عراق در این خصوص صورت بگیرد تا این مرز بتواند از حداکثر ظرفیتهای خود بهره ببرد.