غلامرضا امیری در گفتگو با طلوع کرمانشاه اظهار داشت: هیچ کسی حق ندارد مسائل جزئی حوزه شخصی افراد را علنی کند. ما در شورای شهر کرمانشاه در ماه‌های اول تشکیل شورا اختلاف نظرهایی داشتیم که این یک امر طبیعی است و این اختلافات حتی در خانواده‌ها هم هست.

امیری با بیان اینکه اقدامات هیچ سیستم دولتی و حکومتی به اندازه شورای اسلامی شهر علنی نیست، گفت: در سال گذشته تا حدودی مسائل را باز کردیم که موجب سوء استفاده برخی شد.

این عضو شورا تاکید کرد: امروز تذکر می دهم که هر‌ تشکل، باند، و حتی دولتمندی بخواهد سوء استفاده کند با آن برخورد می کنیم.

وی همچنین با انتقاد از فرمانداری کرمانشاه در خصوص اعلام مغایرت‌ها بدون ذکر بند و ماده قانونی خاطر نشان کرد: برخی از مسئولین جایگاه شورا را نمی‌شناسند و شأن شورا را پایین آورده‌اند در حالیکه شورای شهر کرمانشاه، جایگاه حقوقی و نمایندگی یک میلیون نفر است.

امیری تصریح کرد: موارد زیادی داشتیم که لوایح پس از تصویب در شورا به فرمانداری ارسال شده اما فرمانداری کرمانشاه بدون اشاره به بند و ماده قانونی، از مصوبه قانونی شورا مغایرت گرفته است و این رویه باید اصلاح شود.