به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی طلوع کرمانشاه هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه معتقد است که به تعویق انداختن عمدی امور توسط مدیران اجرایی گویای عدم کارایی و مهارت یک مدیر خلاق و توانمند است که قابل بخشش نیست چراکه به عاملی مضاعف برای توسعه نیافتن استان پهناور کرمانشاه تبدیل می شود.

سیستم مدیریتی هدف گرا، قاطعیت در تصمیم گیری های کلان و بینش گسترده از مهم ترین ویژگی های مدیریتی به ویژه برای مدیران ارشد یک جامعه تلقی می شود.

نبود بسیاری از ویژگی های برجسته مدیریتی در برخی از مدیران ارشد سابق کرمانشاه، در عقب ماندگی ها و توسعه نیافتن این دیار پهناور و حاصلخیز بی تاثیر نبوده است.

بسته بودن درب های استانداری در برابر عموم و خالی بودن فضای این مرکز از هیاهوی مردمی در دوران های گذشته موجب شده بود که کرمانشاهیان از داشتن گوشی شنوا برای دردهای خود مایوس شوند و یک تنه در برابر موجی از کمبودها و نداشته ها رها گردند.

هم اکنون از ورود مهندس بازوند به عنوان مدیر ارشد به استانداری کرمانشاه نزدیک به ۶ماه است که می گذرد و به جرات می توان گفت که پویاشدن استانداری کرمانشاه به دنبال ارتباط گسترده وی با مردم و مدیران اجرایی، مقوله ای است که می توان آن را به وضوح مشاهده کرد.

اهتمام در برگزاری مستمر شوراهای اداری، سرکشی به واحدهای خرد و کلان اقتصادی، انعطاف پذیری در عین پایداری و گوش فرادادن به نظرات و پیشنهادات مردمی از مهم ترین خصلت هایی است که در مدت خدمت، در ویژگی های شخصیتی مهندس بازوند به کرات دیده شده است.

بازوند گاه با اعمال سخت گیری ها و نبخشیدن کم کاری ها و گاه با داشتن روحیه انتقادپذیر سعی کرده تا قدمی در راستای کم کردن رنج و نداشته های کرمانشاهیان بردارد و برای مدیریت بحران های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاره اندیشی کند.

او بارها از ایده پروری، خلاقیت و خلق همه چیز از هیچ به عنوان راه برون رفت کرمانشاهیان از مشکلات ریز و درشت اقتصادی یاد می کند.

استاندار کرمانشاه از فرافکنی و انداختن کم کاری برگردن اطرافیان و زیردستان به عنوان یکی از ضعف های مدیریتی برخی از مسوولان یاد می کند و به شدت آنان را از دادن وعده های پوشالی و بی سرانجام باز می دارد.

عملگرایی و تمرکز بر وظایف تعیین شده یکی از مهم ترین خواسته های بازوند برای داشتن کرمانشاهی آباد است که در چنین تفکری، بهانه گیری و کم کاری های مدیریتی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.