مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه پروژه مرکز گردشگری سلامت شهر کرمانشاه را در غرب کشور بی نظیر توصیف کرد و گفت: برای فراهم کردن شرایط تکمیل پروژه با همه توان حمایت می کنیم. 

این پروژه بیمارستانی با رویکرد گردشگری سلامت به عنوان یک مرکز با طراحی لوکس با امکاناتی از جمله هتل، گیم سنتر، صرافی، دفتر خدمات گردشگری، فروشگاه های عرضه صنایع دستی و… در راستای توسعه توریسم درمانی استان احداث می گردد. 

سرمایه گذاران پروژه تاکنون نزدیک به ۲۲ میلیارد تومان هزینه کرده اند، که در صورت اختصاص تسهیلات، تا پایان ۹۸ ساختمان آن تکمیل و آماده تجهیز می شود.

این پروژه با ۲۷۰ نفر اشتغالزایی مستقیم می تواند نقش بسزایی در ارزآوری، اشتغال زایی، تمرکز زدایی و توسعه توریسم درمانی استان ایفا کند/ایسنا