اخیرا باندی در کرمانشاه شناسایی شده است که اعضای آن با استفاده از لیبل های شناخته شده مشروبات الکلی و دستگاه پلمپ با مایعات دست ساز، اقدام به پر کردن بطری هایی با عنوان مشروب و توزیع آن می نمودند که در حال حاضر آنالیز ترکیبات مایع برای بررسی کارشناسی در دست اقدام است.

🔻 علاوه بر این، گروه دیگری نیز که از برند یکی از شرکت های معروف تولید نوشابه برای عرضه مشروبات الکلی سوء استفاده می کردند، شناسایی شده اند./منبع:تابناک