به گزارش طلوع کرمانشاه، محسن رستمی به عنوان رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه منصوب شد.

رستمی پیش از این به عنوان قائم مقام و معاون امور صنایع این سازمان فعالیت می کرد.

پیش از این نعمت الله حقیقی ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه را بر عهده داشت.