به گزارش طلوع کرمانشاه؛، وزیر ارتباطات در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه مورد استقبال هوشنگ بازوند استاندار ، معاونان استانداری و جمعی از مدیران استان قرار گرفت.

مدیرکل مخابرات کرمانشاه گفت: در این سفر ۷۹۲ پروژه مخابراتی در استان افتتاح خواهد شد. 

مسیب قبادیان افزود: آذری جهرمی همچنین از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه بازدید خواهد کرد.

مجید صدری مدیرعامل مخابرات ایران نیز در این سفر یک روزه وزیر ارتباطات را همراهی می کنند.