به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی طلوع کرمانشاه، با وجود اقدامات قانونی برای مقابله با قطع درختان بلوط توسط ساکنان محلی در منطقه عثمانوند، ولی همچنان پژواک بر زمین خوردن درختان استوار بلوط در منطقه عثمانوند استان کرمانشاه شنیده می شود.

بارها احداث خط لوله آب، گاز و تهیه کوره های زغال از بهانه های متعدد مرگ تدریجی این درختان بیان شده که با گذشت سالها، ماندگاری این معضل به دل نگرانی برای دوستداران محیط زیست تبدیل شده است.

در ماه های اخیر از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اعلام شد که بیش از ۸۰درصد تخریب های منطقه عثمانوند به دوران و سال های گذشته ارتباط دارد و در سال های اخیر تخریب جدیدی به شکل حاد آن مشاهده نشده و در صورت مشاهده اقدامات قانونی صورت می گیرد.

*ساکنان منطقه آهوران توانمند می شوند

از همین رو مرادعلی شیخ ویسی، مدیرکل این سازمان در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی طلوع کرمانشاه، در پاسخ به این سوال که برای نجات منطقه عثمانوند چه اقدامی صورت گرفته است، اظهار داشت: امروز نامه ای در راستای توانمندسازی ساکنان محلی از بعد اقتصادی، از سوی فرماندار به سازمان مرکزی ارسال شد تا به صورت جدی دنبال شود و امسال در منطقه آهوران کار توانمندسازی شروع می شود.

وی افزود: ساکنان این مناطق به دلیل گذران زندگی، به ناچار به تخریب درختان بلوط مناطق دست می زنند که  راه برون رفت از این معضل علاوه بر برخورد قانونی، توانمندساختن ساکنان با استفاده از پروژه منارید است.

 شیخ ویسی از منارید به عنوان یک پروژه بین المللی یاد کرد و گفت: ارزیابی اجرای این پروژه برای جوامع محلی انجام شده است و می توان آن را به روستاها و مناطق دیگر تعمیم داد چراکه الگوی مناسبی در این زمینه است و شایسته است یک حوزه به عوان پایلوت برای تعمیم این پروژه در نظر گرفته شود تا معیشت ساکنان منطقه با استفاده از طرح منارید تقویت شود.

به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه، مکاتباتی با سازمان برنامه و بودجه و فرمانداریها صورت گرفته تا هرکدام یک از شهرستان ها حوزه ای به عنوان پایلوت برای تعمیم این پروژه انتخاب کنند.

وی ادامه داد: با وجود اینکه اختصاص بودجه از سوی سازمان مرکزی پیگیری می شود ولی تاکنون بودجه خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است و بدیهی است که در صورت مشخص بودن اعتبار، کار به خوبی صورت می گیرد.

این مسوول از مناطق توسعه نیافته و محروم به عنوان اولویت اصلی اجرای این پروژه یاد کرد و گفت: برخی از مناطق جنگلی به علت دارابودن زمینه های تخریب و یا معیشت نامناسب ساکنان در اولویت این طرح قرار دارند.

وی تاکید کرد که باید در زمینه ظرفیت سازی این طرح اقداماتی صورت گیرد، ظرفیت سازی بدین معنا است که افراد جامعه با ارایه آموزش های مهارتی در امور متعددی همچون مهارت آموزی، تغییر نگرش و بالارفتن اعتماد بنفس توانمند شوند.