به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی طلوع کرمانشاه، محمدابراهیم الهی‌تبار در نشست ستاد ساماندهی جوانان استان کرمانشاه اظهار داشت: استان کرمانشاه در سال گذشته در زمینه کاهش جرائم به توفیقات خوبی دست پیدا کرده لذا بیان این دستاوردها به توجه به اینکه در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی صورت گرفته منجر به ایجاد امید و نشاط در جامعه می شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه، با اشاره به تعداد ۵۰۰ هزار جوان بین ۱۵ تا ۲۹ سال در این استان، اظهار داشت: کار و امور جوانان یک کار فرابخشی است و همه دستگاه ها باید با هم افزایی جمعیت هدف را مورد پوشش قرار دهند و برنامه های خود را این قشر موثر جامعه تدوین کنند.

 وی با اشاره به تفاوت بین جمعیت هدف و اتفاقات رخ داده در حوزه های ازدواج، تحصیل و اشتغال تاکید کرد: کارها و برنامه های انجام شده باید تبدیل به سند شوند زیرا کارهای انجام شده قابل اندازه گیری نیست لذا در مسیر خدمات دستگاه ها به جوانان خلاء هایی وجود دارند که باید شناسایی و پوشش داده شوند.

الهی تبار به کارهای انجام شده در حوزه کاهش آسب های اجتماعی استان اشاره کرد و خواستار بیان این دستاوردها شد و گفت: استان کرمانشاه در سال گذشته در زمینه کاهش جرائم به توفیقات خوبی دست پیدا کرده به طوریکه پدیده خودکشی ۱۶ درصد کاهش داشته و نزاع های فردی و جمعی در استان به ترتیب با ۳۸ و ۲۰ درصد کاهش روبرو بوده اند لذا بیان این دستاوردها با توجه به اینکه در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی هستند، منجر به ایجاد امید و نشاط در جامعه می شود.

 وی با بیان اینکه تا نظام برنامه ای در کارها حاکم نباشد، نمی توان دستاوردها را بیان کرد گفت: بحث ما این است که باید در قالب برنامه کار را تدوین و به جلو ببریم و در همه روند کار، نظارت و پیگیری در چارچوب یک هدف گذاری مشخص، دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به تسهیلات پرداخت شده برای ازدواج جوانان در سال های گذشته بیان داشت: در سال ۱۳۹۵ تسهیلات پرداخت شده به زوج های جوان ۲۹ هزار فقره بوده که این روند در سال ۱۳۹۶ به ۳۶ هزار واقعه افزایش یافته لذا این کارها توفقیات خوبی است که نشان از رشد نرخ ازدواج در استان دارد.

ابراهیم الهی تبار در ادامه معرفی و شناسایی جوانان استان را گامی موثر برای افزایش ایجاد نشاط و امید در جامعه عنوان کرد و گفت: زمانی که جوان کرمانشاهی در جشنواره های کشوری که در تهران برگزار می شود از مسئولین کشوری موفق به دریافت جوایز و به عنوان رتبه های برتر معرفی می شود این موضوع منجر به افزایش امید وی خواهد شد لذا دستگاه ها و شناسایی جوانان جهت معرفی به جشنواره های کشوری تنگ نظرانه برخورد نکنند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری تصریح کرد: یکی از ابزارهای نیل به ایجاد نشاط و شادابی معرفی و تجلیل از جوانان است.

وی از دبیرخانه ستاد ساماندهی جوانان خواست که تلاش خود را برای تدوین برنامه های مربوط به جوانان و اجرای آنها تلاش بیشتری داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به نامگذاری ۷ لغایت ۱۲ اردیبهشت ماه به هفته جوان گفت: نامگذاری این روزها و هفته ها بهانه ای برای بیان فعالیت ها است و از سوی دیگر با فرارسیدن این ایام دستگاه ها وظیفه دارند که تلاش ها و پیگیری های خود را برای پیشبرد امورات مربوط به جوانان دو چندان کنند و ظرفیت دستگاه های خود را برای آنان بکار گیرند.