به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طلوع کرمانشاه؛ ابراهیم شکیبا به وجود نخاله های ساختمانی و شرایط بد بهداشتی در زلزله اخیر و امکان شیوع بیماری سالک اشاره کرد و گفت: به همین منظور و در راستای اقدامات پیشگیرانه پیگیری جمع آوری نخاله های ساختمانی از طریق کار گروه سلامت٬ پیگیری جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی ناشی از فاضلاب٬ اجرای برنامه سمپاشی در شهر و روستاهای کانون بیماری سالک انجام شد.

وی اجرای برنامه های جونده کشی در شهر و روستاهای کانون بیماری سالک را بخش دیگری از اقدامات پیشگیرانه عنوان کرد و ارتقا سطح سواد بهداشتی مردم را هم در پیشگیری از بروز مخاطرات بهداشتی مهم ارزیابی کرد.

شکیبا گفت؛ هم اکنون در این زمینه نیز برنامه های مختلفی همچون پخش پیام های بهداشتی اجرای برنامه های آموزش گروهی و چهره به چهره با اولویت دانش آموزان٬ کارکنان ادارات و مادران اجرا و یا در حال انجام است.