دکتر محمدرضا حبیبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار طلوع کرمانشاه، از افزایش ۳۲ رشته تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد ۱۷ رشته و مقطع دکتری ۱۵ رشته برای  پذیرش دانشجو در نیمسال ۹۷۱ خبر داد.

دکتر حبیبی در ادامه با تبریک به مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه و متقاضیان تحصیل در رشته های تحصیلات تکمیلی افزود: با توجه به شرایط دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه در غرب کشور و تقاضای فراوان برای تاسیس برخی رشته های مورد نیاز در استان و با تلاش صورت گرفته در ماه‌های اخیر موفق به اخذ مجوز پذیرش دانشجو در ۱۷ رشته کارشناسی ارشد شد.

وی گفت: این رشته‌ها شامل مهندسی عمران- ژئوتکنیک، مکانیک-طراحی کاربردی، مکانیک- تبدیل انرژی، کامپیوتر- نرم افزار، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، مترجمی زبان، علم و اطلاعات و دانش شناسی با سه گرایش، مدیریت مالی، امور فرهنگی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت بحران، مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدید پذیر، مهندسی طراحی محیط زیست، مهندسی پزشکی بیوالکتریک، ژئوفیزیک و مهندسی صنایع و همچنین ۱۵ رشته ی مقطع دکتری شامل مشاوره، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی، مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی، مدیریت صنعتی- مالی، مدیریت صنعتی- تولید و عملیات، شهرسازی، معماری، عمران- ژئوتکنیک، مهندسی شیمی، ریاضی- آنالیز، مهندسی برق- الکترونیک، مهندسی برق-قدرت، محیط زیست- آلودگی محیط زیست و حقوق عمومی در نیمسال ۹۷۱ در قالب علوم و تحقیقات کرمانشاه(پردیس علوم و تحقیقات تهران) است.

 

خبرنگار: شیرین رضایی