به گزارش طلوع کرمانشاه، رئیس و اعضای شورای شهر کرمانشاه، شهردار و مدیرکل زندان های استان در نشستی با محور بهبود وضعیت مالی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی خانواده زندانیان گفت وگو کردند.

مدیرکل زندان های کرمانشاه که مهمان ویژه نشست اعضای شورای شهر کرمانشاه بود در سخنانی ضرورت رسیدگی به امور آموزشی، فرهنگی و رفاهی خانواده نیازمند زندانیان را تشریح کرد.

منصور بیگلری بااشاره به اینکه خانواده زندانیان نقشی در ارتکاب جرم و بزه نداشته اند، خاطرنشان کرد: همسران و فرزندان زندانیان به دلیل زندانی شدن سرپرست و نان آور خانواده خود، دچار مشکلات شدید اجتماعی و مالی می شوند و توجه به رفع نیازهای این قشر محروم یکی از برنامه های مهم و مورد تأکید مسئولان ارشد سازمان زندان هاست.

عضو شورای قضایی استان کرمانشاه بیکاری و نداشتن شغل را علت ارتکاب بسیاری از جرایم و بزهکاری ها توصیف و اظهار کرد: توسعه آموزش های فنی و حرفه ای زندانیان و ایجاد زمینه درآمدزایی برای آنان در طول دوران حبس  راهبرد موثری برای رفع بخشی از کمبود های مالی خانواده زندانیان و جلوگیری از تکرار مجدد وقوع جرم است.

این مقام مسئول همچنین فعالیت های انجام شده در انجمن حمایت زندانیان کرمانشاه را در گزارشی تبیین و تقویت بنیه مالی این موسسه  مردمی باکمک خیران و نهادهای اجتماعی را رویکردی بسیار مطلوب خواند.

گفتنی است در این نشست رسول آزادی رئیس شورای شهر، مهندس رضایی شهردار کرمانشاه و سایر اعضای شورا هریک دیدگاه ها و راهکارهای موثر با موضوع ایجاد درآمد ثابت برای انجمن حمایت و کاهش آسیب های اجتماعی خانواده زندانیان را مطرح کردند.

در پایان نشست مدیرکل زندان های استان و اعضای شورای شهر کرمانشاه  بر گسترش همکاری ها برای رفع مشکلات مالی خانواده زندانیان از طریق واگذاری بخشی از خدمات شهری به انجمن حمایت زندانیان تاکید شد.