به گزارش طلوع کرمانشاه، حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین روزهای هفته جاری در سفری سه روزه به استان کرمانشاه قرار است از نزدیک آخرین وضعیت بازسازی مناطق زلزله زده را بررسی کند.

بازدید از مناطق زلزله زده سرپل ذهاب، پیگیری پروژه های بهداشتی و درمانی در حال اجرا و وضعیت بیمارستان های تخریب شده در زلزله و همچنین حضور در ستاد بازسازی مناطق زلزله زده از جمله برنامه های این سفر سه روزه است.