عبدالرضا یاری در گفت و گو با خبرنگار طلوع کرمانشاه گفت: تاکسی های ترمینال و فروگاه تعرفه مشخص دارند و حق ندارند بیشتر از این تعرفه مبلغی را از مسافران دریافت کنند.
وی ادامه داد: قرار نیست چون این تاکسی ها در ترمینال و فرودگاه کار می کنند بهای بیشتری نسبت به تاکسی های معمولی از مسافر بگیرند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده کرمانشاه خاطرنشان کرد: تا کنون پرونده شکایتی در این خصوص در انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده تشکیل نشده اما اگر مواردی از تخلف باشند مردم می توانند شکایت خود را برای تشکیل پرونده ارائه کنند.
یاری عنوان کرد: پس از تشکیل پرونده به تخلف رسیدگی شده و فرد متخلف برای اعمال قانون به مراجع ذی ربط ارجاع خواهد شد.