خدادادیان یادآور شد: به دلیل اینکه تاکنون و پیش از این چندین بار دوره گرد‌ها و دست فروش‌ها را جمع کرده‌ایم، اما به تعهدی که داده‌اند عمل نکرده‌اند، قرار بر این است که این بار به خاطر اینکه کار آن‌ها تهدیدی برای سلامت است، علاوه بر اینکه خودرو و وسایل آن‌ها را توقیف می‌کنیم، خود آن‌ها را نیز برای برخورد به دفتر قضائی معرفی کنیم و حتی ممکن است محکوم به زندان نیز شوند.

خدادادیان با اشاره به  ایجاد رویه پیش‌سرد در کشتارگاه‌ها برای پیشگیری از بیماری‌های دامی افزود: براین اساس دامی که امروز ذبح می‌شود، در داخل سردخانه و یخچال می‌ماند که این جمود نعشی برای آن رعایت شود و محیط گوشت اسیدی شود و همه عوامل بیماری زا از جمله تب مالت، کیست هیداتیک و تب کریمه کنگو از بین برود.

وی افزود: هم ما و هم دامپزشکی بر این مراکز نظارت داریم و اگر با مشکلی در این زمینه برخورد کردند یا با سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت و یا با سامانه ۱۵۱۲ دامپزشکی تماس حاصل کرده و موضوع را گزارش دهند تا سریعاً مورد بررسی قرار گیرد/خبرنگاران