به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی طلوع کرمانشاه، رضا رحیمی مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمانشاه با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان به منظور بهره مندی از فضایل این ماه با تشکیل جلسات طرح و برنامه با حضور کارشناسان فرهنگی، محققان، مسئولان استانی، مدیران، کارشناسان و برنامه سازان رادیویی و تلویزونی به تهیه برنامه های پرمحتوا برای این ماه مبارک پرداختند.

وی برنامه های درنظر گرفته شده در رمضان سال ۹۷ را برای پخش از صدا و سیمای زاگرس به شرح ذیل اعلام کرد:

در بخش رادیو:

بهار برکت: ویژه برنامه سحر های ماه رمضان در ۳۰ قسمت و مدت هر برنامه ۹۰ دقیقه است که مدت کل برنامه ۲۷۰۰ دقیقه می‌باشد.

ماه ماه: ویژه افطار ماه رمضان شامل ۳۰ قسمت و مدت هر برنامه ۹۰ دقیقه است که مدت کل برنامه ۲۷۰۰ دقیقه می‌باشد.

لیالی قدر : ویژه شبهای قدر ماه رمضان شامل سه برنامه و مدت هر برنامه ۳۰۰ دقیقه است که مدت کل برنامه ۹۰۰ دقیقه می‌باشد.

نمایش: که به صورت سریالی درخصوص ماه رمضان در ۳۰ قسمت و مدت هر برنامه ۳۰ دقیقه است که مدت کل برنامه ۹۰۰ دقیقه می‌باشد.

قدس ویژه برنامه زنده در یک قسمت و مدت برنامه ۱۸۰ دقیقه است.

ترتیل: هر روز یک جزء ترتیل خوانی در ۳۰ قسمت و مدت هر برنامه ۶۰ دقیقه است که مدت کل برنامه ۱۸۰۰ دقیقه اعلام شده است.

سایر برنامه ها: به تناسب در برنامه های مختلف پخش می شود تعداد قسمت های این برنامه ۳۰ و مدت هر برنامه ۱۲۰ دقیقه و مدت کل برنامه ۳۶۰۰ دقیقه است.

اما در بخش سیما:

ویژه رمضان: برای افطار ماه رمضان در ۳۰ قسمت و مدت هر برنامه ۴۵ دقیقه و مدت کل برنامه ۱۳۵۰ دقیقه است.

قرائت قرآن: تعداد قسمت های این برنامه ۳۰ قسمت لحاظ شده و مدت هر برنامه ۶۰ دقیقه که مدت کل برنامه ۱۸۰۰دقیقه است.

ویژه سحر : برنامه برای سحرهای ماه مبارک رمضان در ۳۰ قسمت و مدت هر برنامه ۹۰ دقیقه است که مدت کل برنامه ۲۷۰۰ دقیقه لحاظ شده است.

ویژه شب قدر: برنامه ای برای شبهای قدر ماه مبارک در سه قسمت و مدت هر برنامه ۱۲۰ دقیقه است که مدت کل برنامه ۳۶۰ دقیقه اعلام شده است.

ویژه برنامه روز قدس: برنامه زنده ویژه روز قدس در یک قسمت ۲۱۰ دقیقه ای است.

محفل انس با قرآن در ۱۵ قسمت و مدت هر برنامه ۱۵ دقیقه است که مدت کل برنامه ۲۲۵ دقیقه لحاظ شده است.

شبهای زاگرس: این برنامه در ۳۰ قسمت و مدت هر برنامه ۶۰ دقیقه است و مدت کل برنامه ۱۸۰۰ دقیقه است.

جلسه تفسیر آیت علما علما در ۳۰ برنامه و مدت هر برنامه ۲۵ دقیقه است که مدت کل برنامه ۷۵۰ دقیقه لحاظ شده است.

سخنرانی مذهبی در ۳۰ و مدت هر برنامه ۲۵ دقیقه است که مدت کل برنامه ۷۵۰ دقیقه اعلام شده است.