طلوع کرمانشاه| برخی افراد که دیروزی نه چندان دور با تخلفات گسترده و دور زدن قانون، همزمان تقریبا در هر شرکت و هلدینگ و قرارداد مالی در استان مظلوم کرمانشاه ردی از نام آنها با عناوینی چون رییس هیئت مدیره، عضو هیئت مدیره، مشاور مالی، مشاور طرح️ و… دیده شده و به مثابه اختاپوس های مالی بر تمام پروژ ه ها و پیمان‌ها و قراردادهای قابل توجه مالی سایه انداخته و امروز پرونده آنها در محاکم قضایی کاملا باز و در دست اقدام است؛ حالا با شانتاژ و با کرایه گرفتن برخی کانال‌ها و جریانات مخرب آن هم به نام کمک به زلزله زدگان و اقدامات نیکوکارانه می‌خواهند ذهن مردم و افکار عمومی را از رسیدگی به تخلفات گسترده خود منحرف کنند!

ما گروهی از مطلعان استان کرمانشاه که بدون تعارف نمی‌خواهیم ناممان در مقطع کنونی فاش شود و می‌دانیم برخی جریانات سیاسی و رسانه ای مسموم که در کرایه آقایان و وابستگان آنها هستند، بلافاصله موضوع را به بیراهه می کشانند؛ صراحتا از آقایانی که امروز عَلَم نیکوکاری به دست گرفته اند می خواهیم که ️اولا روند و نتیجه رسیدگی های مراجع قانونی به تخلفات گسترده خود را به اطلاع مردم برسانید و بگویید به چه جرم هایی به محاکم قضایی کشانده شده اید؟

️ثانیا، بفرمایید مبلغ پاداش ها یتان در هیئات مدیره؛ هیئات امنا و… چند میلیون؟ ببخشید چند صد میلیون بوده ؟ آیا ریالی از آن کمک انسان دوستانه شده است ؟ شما که ظاهرا بدتان نمی آید کمک‌های خیرخواهانه یتان را در بوق و کرنا کنید!

️رابعا، طبق اطلاعات موثق اگر امروز زحمات کارکنان استانداری کرمانشاه از چشم استاندارشان دور نمی ماند و کاملا قانونی و به مثابه تمام ادارات آنهم از محل های قانونی مانند ماده ۵۰ قانون برنامه ششم و مانده اعتبارات فصل ششم سال قبل پاداشی دریافت می کنند؛ شما چرا!؟ نکند انتظار داشتید مانند گذشته فقط بین عده ای خاص! توزیع می شد و به قول مصطلح یه آبم روش! لطفا به هوشیاری مردم توهین نکنید.

جمعی از صاحبان مشاغل استان کرمانشاه

سی ام اردیبهشت