به گفته کارشناس اداره کل استاندارد استان کرمانشاه، انجام بازرسی‌های ادواری باید به درخواست مسئولین شهربازی انجام شود که آنها در این مدت چنین درخواستی ارائه نداده اند.

شفیعی با بیان اینکه اکنون درخواستی از سوی مسئولین شهربازی برای بازرسی استاندارد تجهیزات داده شده، خاطرنشان کرد: البته پیگیری آنها برای انجام بازرسی‌ها خیلی جدی نبوده است.

وی افزود: به محض اینکه پیگیری جدی از سوی مسئولین شهربازی صورت بگیرد، به سرعت بازرسی‌ها را انجام خواهیم داد و زمان استانداردسازی تجهیزات هم به این بستگی دارد که در صورت وجود نواقص، بهره‌بردار طی چه مدتی نسبت به رفع نواقص اقدام کنند.

کارشناس اداره کل استاندارد استان کرمانشاه با اشاره به وجود حداقل ۱۶ وسیله بازی در شهربازی کرمانشاه، ادامه داد: اگر فقط تعدادی از تجهیزات هم استانداردسازی شود پلمب شهربازی باز خواهد شد و اجازه استفاده از تجهیزات استاندارد داده می‌شود تا سایر تجهیزات نیز تعیین تکلیف شود/ایسنا