اجرایی یادآور شد: تاکنون برای بخش اول که زیرساختی است حدود یک میلیارد و ۴۰۰ تومان و برای بخش دوم یعنی نورپردازی مجموعه با پیشرفت ۵۰ درصدی یک میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.

وی در ادامه بابیان اینکه پروژه های عمرانی مجموعه جهانی بیستون در حال حاضر به دلیل نبود اعتبار متوقف شده، گفت: رایزنی هایی را برای اختصاص اعتبار به مجموعه انجام داده ایم که امیدوارم به زودی به نتیجه برسد تا این اجرای پروژه ها را از سر بگیریم/ایسنا