خاصی یادآور شد: البته طی روزهای آینده کار لکه گیری برای اطمینان از پوشش ۱۰۰ درصدی و بهبود انجام کار صورت می گیرد و در این مرحله از طرح هم مجددا دو هزار کودک زیرپنج سال علیه بیماری فلج اطفال واکسینه می شوند.

وی در ادامه با بیان اینکه دو دهه گذشته هیچ موردی از فلج اطفال در کشور گزارش نشده گفت: تداوم وضعیت عاری از “پولیو” در کشور حاکی از تلاش مستمر و مدیریت کارآمد دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و همکاری موثر مردم حوزه دارد که امیدواریم با ادامه طرح های اینچنینی این وضعیت همچنان استمرار داشته باشد/ایسنا