به گزارش طلوع کرمانشاه، مهندس بازوند استاندار کرمانشاه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه؛ اظهار داشت: در نشست هفته قبل شورای برنامه ریزی ۵ الگو توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای توزیع اعتبارات استانی ارایه شد که مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.

وی گفت: آقای صفری نماینده محترم مردم شهرستان کرمانشاه، در این نشست با توجه به وضعیت حوزه انتخابیه خویش به دفاع از یکی از این الگوها پرداخت و خواهان اعمال آن شد‌ند. این خواسته طبیعی و منطقی آقای صفری در نشست مطرح و پیرامون آن رای گیری شد.

بازوند اظهار داشت: بنده نیز به عنوان استاندار و کسی که در قبال توسعه تمامی شهرستان ها مسئول است به ارایه دیدگاه های خویش در مورد الگوهای ارایه شده پرداختم.

وی بیان کرد: در این نشست اعضای حاضر تنها به طرح دیدگاه های کارشناسی پرداختند و طرح دیدگاه های کارشناسی به معنای اختلاف نیست.

بازوند گفت: میان مدیریت ارشد استان و آقای صفری نماینده مردم شهرستان کرمانشاه در مجلس یک تعامل دوسویه و کاملا دوستانه برقرار است.

وی افزود: اجازه دهیم جلسات با ارایه نظرات کارشناسی پویایی خود را همچنان حفظ کنند و با وارونه نمایی و اختلاف سازی های مصنوعی موجب محافظه کاری افراد در طرح دیدگاه ها نشویم. این رویه و رویکرود به نفع توسعه استان نیست.