به گزارش طلوع کرمانشاه، بساطی با بیان اینکه این جشنواره در سه بخش داستانی، مستند و انیمیشن برگزار اولین جشنواره استانی فیلم کوتاه در سرپلذهاب برگزار می‌شودمی‌شود، افزود: جشنواره مذکور در قالب موضوعات اعتیاد، طلاق، کودکان کار، تکدی گری و آسیب‌های نوپدید دیگر برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: شرکت تمام نهادها، فیلم سازان، و تهیه کنندگان بخش خصوصی در این جشنواره آزاد است و آثار ارسالی باید در جشنواره دیگری شرکت داده نشده باشد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد سرپلذهاب همچنین از قرار دادن بخش ویژه در این جشنواره خبر داد و گفت: بخش دوباره زندگی با محوریت زلزله استان کرمانشاه در جشنواره مذکور در نظر گرفته شده است.

بساطی مهلت ارسال آثار به اولین جشنواره فیلم کوتاه استان را ۳۱ تیر ماه اعلام کرد و افزود: این جشنواره مرداد ماه جاری به میزبانی سرپلذهاب برگزار می‌شود.