به گزارش طلوع کرمانشاه، رضا رحیمی پس از نشست بررسی طرح احراز هویت برخط که در استانداری برگزار شد، افزود: این یک طرح ملی است و به زودی در تمام کشور اجرایی خواهد شد.

وی اظهار داشت: پیش از کرمانشاه، استان های خوزستان، سمنان و قم ‌طرح احراز هویت برخط را در دستگاه های اجرایی خود اجرایی کرده اند.

معاون استاندار کرمانشاه اضافه کرد: براساس این طرح دستگاه های اجرایی به سامانه ثبت احوال دسترسی پیدا خواهند کرد و ارباب رجوع برای مراجعه به ادارات دیگر نیازی به ارائه کپی ‌صفحه نخست شناسنامه و کارت ملی نخواهد داشت.

رحیمی با بیان اینکه هدف اصلی طرح تکریم ارباب رجوع، کاهش هزینه ها و تسریع در انجام امور است، گفت: در مرحله نخست این طرح که تا پایان ماه مبارک رمضان اجرایی می شود، تمام بانک های کشور به سیستم ثبت احوال متصل خواهند شد.

وی افزود: در مرحله دوم طرح نیز که تا شهریور ماه اجرایی می شود تمام دستگاه های اجرایی، امنیتی و انتظامی استان کرمانشاه نیز به این سیستم متصل می شوند.

معاون استاندار کرمانشاه یادآور شد: تمام بانک های استان کرمانشاه ملزم به اجرای این طرح هستند و در صورتی که در شعب خود آن را اجرایی نکنند با آنها برخورد خواهد شد.

 

ایرنا