به گزارش طلوع کرمانشاه، با حکم ریاست سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور مهندس ان شاء الله کولانی بسمت مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه منصوب شد.

همچنین از خدمات مهندس مراد شیخ ویسی تقدیر و تشکر بعمل آمد.