دانشکده‌های نفت و پتروشیمی، فنی مهندسی، برق و کامپیوتر، ادبیات و علوم انسانی، تربیت بدنی، مجتمع کلاسی، دبیرستان پسرانه و دبیرستان دخترانه وابسته به دانشگاه واقع در باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، پردیس کشاورزی واقع در بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشکده دامپزشکی واقع در میدان شهدا، جاده کیهانشهر، سر رسالت، روبروی پزشکی قانونی و دانشکده علوم اجتماعی واقع در بلوار شهید بهشتی، مقابل بیمارستان امام علی (ع) به عنوان حوزه‌های امتحانی دانشگاه رازی بوده است/ایرنا