مهدی قنادی در گفتگو با خبرنگار طلوع کرمانشاه، اظهار کرد: درپی وصول اخبار واصله مبنی بر ورود یک محموله بزرگ سیگار قاچاق به کرمانشاه موضوع در دستورکار ضابطین دستگاه قضایی استان قرار گرفت.

وی بااشاره به ورود غیرقانونی این محموله به استان، ادامه داد: قرار بود این محموله بزرگ بااستفاده از اوراق جعلی در سطح بازار کرمانشاه توزیع شود.

مسئول روابط عمومی دادسرای عمومی وانقلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: ضابطین دستگاه قضایی استان پس از چند روز انجام کار اطلاعاتی و شناسایی محل دپوی سیگارها که در سوله ای واقع در یکی از شهرک ها صنعتی کرمانشاه دپو شده بود، با حکم قضایی جهت توقیف محموله و دستگیری عوامل دخیل در این جرم اقدام کردند.

وی اضافه کرد: از محل سوله مذکور جمعا ۱۳ میلیون و ۸۷۰ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق کشف و ضبط شد که ارزش ریالی آن ۳۰ میلیارد ریال است.

قنادی بااشاره به دستگیری مالک سوله، افزود: تلاش برای دستگیری سایر متهمین ادامه دارد.