این کارشناس دام سبک در مقایسه بین این نژادهای اروپایی و نژادهای بومی، خاطرنشان کرد: سیاست جهاد کشاورزی در راستای توسعه گوسفندهای نژادهای اروپایی در مراکز صنعتی با هدف تولید نیاز جامعه به گوشت و در مناطق روستایی و عشایری حفظ و اصلاح نژادهای بومی منطقه با هدف حفظ نژادهای مقاوم و سازگار منطقه است.

وی در توصیه به کسانی که قصد نگهداری و پرورش نژادهای همچون لاکن، ایل دوفرانس، رومن را دارند،گفت: این نژادها نیازمند یک فضای بسته به مساحت حداقل ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع و حداقل یک هکتار زمین آبی و یا ۲ هکتار زمین دیم به ازای هر ۵۰ راس است و برای خرید مولدهای اصلی نیز بایر با هماهنگی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه و یا سایر مرکز استان‌ها اقدام شود.

منصوری در پایان، خاطرنشان کرد: صمیمانه و مصرانه از تمام مردم می‌خواهیم در خصوص نگهداری دام‌های سبک اطلاعات خود را از مراکز معتبر جهاد کشاورزی و کارشناسان مربوطه در این نهاد که به صورت رایگان و مستمر در اختیار علاقمندان قرار می‌دهند، اقدام کنند و به هیچ وجه به شایعات و اخبار موجود در فضای مجازی توجه نکرده و یا از این فضا اقدام به خرید نژادهای اصلاح شده نکنند/فارس