وی در ارتباط با تعداد کارت های ملی صادر شده در کرمانشاه گفت: تعداد کارت های ملی صادر شده در استان کرمانشاه یک میلیون و ۱۶۸ هزار و ۶۳۸ عدد و در شهر کرمانشاه ۶۰۴ هزار و ۸۶۴، عدد است همچنین ۲۷۶ هزار نفر در کل استان کرمانشاه هنوز اقدامی برای ثبت نام کارت ملی هوشمند نکرده اند.

نگین عزتی/ خبرنگار طلوع